Evangeliums kompetenslista 2013

Det var den här tiden förra året, vid Almedalsveckan på Gotland, som vi kom att tänka att arrangörerna kanske behövde förslag på kompetenta personer att tala med om svenskkyrkliga frågor. Frågor om religion och politik har blivit centrala i det offentliga samtalet på senare år men ganska ofta saknar de som uttalar sig den nödvändiga fördjupningen för att diskussionen ska komma vidare.

Tidskriften Evangelium har samlat sex röster med stor kompetens i olika frågor, som också har förmågan att lyfta blicken och se samband över tid. De kan skilja mellan en åsikt och en faktauppgift, och är inte debattörer utan sakkunniga men har mycket att säga om kyrkan i världen. Vi har skickat ut ett pressmeddelande med uppmaningen: använd er av dem!

Kompetenslistan 2013 är:

Elin Santell, diakon
Håkan Sandvik, präst
Jan Eckerdal, präst och systematisk teolog
Marlene Holmqvist, lärare och studieförbundsutvecklare
Mattias Lundberg, musikforskare och kyrkomusiker
Ninna Edgardh, präst och professor i kyrkovetenskap

Media, arrangörer, PR, politiker, offentliga aktörer etc som vill ha kompetenslistan med kontaktuppgifter kan mejla info@tidskriftenevangelium.se så skickar vi det fullständiga pressmeddelandet.

foton_kompetenslistan2013

Elin Santell, Stockholm, född 1981. Diakon.

Elin Santell är diakon i Bromma församling. Förutom en kandidatexamen i teologi, har hon särskild kompetens för arbete med barn och unga i sorg och frågor som rör suicid och suicidprevention bland unga människor. Elin är även ledamot av Ersta Diakonis styrelse och vice ordförande i Ersta diakonråd med inblick i diakonutbildningen. Elin har även erfarenhet av livet och arbetet i Alsike Kloster utanför Uppsala, där hon bodde under sin studietid.

Håkan Sandvik, Mariefred, född 1954. Präst.

Håkan Sandvik är, förutom en känd radioröst i P1:s Tankar för dagen, en person med stor erfarenhet och kunskap om ortodoxa och orientaliska kyrkor, både här i Sverige och i Mellanöstern och Egypten. Han talar både finska och arabiska, har bott över tio år i Mellanöstern och har många goda kontakter med företrädare för andra kyrkofamiljer. Håkan är just nu verksam som församlingspräst i Turinge-Taxinge församling i Nykvarn. Tidigare har han tjänstgjort som präst med särskild inriktning på arbetet med asylsökande.

Jan Eckerdal, Nyköping, född 1976. Präst, teol doktor i systematisk teologi.

Jan Eckerdal är präst i Nyköping och disputerade 2012 på en avhandling om Einar Billings viktiga begrepp ”folkkyrka”. Svenska kyrkans teologiska utveckling under 1900-talet, först till en modern myndighet och från skilsmässan från staten år 2000 till en fri kyrka som försöker finna sin väg i en postsekulär tid, är Jannes specialområde.

Marlene Holmqvist, Sölvesborg, född 1960. Lärare, kyrkvärd,  verksamhetsutvecklare på Sensus.

Marlene Holmqvist har arbetat som lärare i svenska, religion och filosofi på högstadium, gymnasium och komvux i 25 år. Nu är Marlene i färd med att lämna skolans värld för att bli verksamhetsutvecklare på Sensus med inriktning mot Svenska kyrkan. Som religionslärare har hon dels kunskap om skillnader och likheter mellan religioner, ekumeniskt samarbete, etc, dels kunskap om hur religionsundervisningen i skolan ser ut och fungerar. Och som kyrkvärd i Sölvesborgs församling har Marlene erfarenhet av lekmannalivet i kyrkan.

Mattias Lundberg, Sigtuna, född 1976. Docent i musikvetenskap.

Mattias Lundberg är musikvetare och kyrkomusiker. Han disputerade 2007 på en avhandling om tonus peregrinus, en antik melodi som funnit sin väg genom alla tiders kyrkomusik ända in i vår tid. Kanske är det därför som Mattias har oslagbar koll på kyrkomusikhistorien och kan berätta om gudstjänster i gammal tid lika gärna som han talar om ny musik.

Ninna Edgardh, Uppsala, född 1955. Präst, professor i kyrkovetenskap, särskilt diakonivetenskap.

Ninna Edgardhs forskning är inriktad på förändringsprocesser i samhälle och kyrka med särskilt fokus på genus, samt på kyrkans sociala roll i samhället. Ninnas stora kunskap om kristet gudstjänstliv, som bland annat syns i boken Gudstjänst i tiden. Gudstjänstliv i Svenska kyrkan 1968–2008 (2010), gav henne en plats i kommittén för förslaget till ny handbok för gudstjänster som testas över hela landet i år.

 

This entry was posted in Evangelium, Svenska kyrkan. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>