Läsecirkeln – nytt avsnitt

Nu fortsätter vi! 30 nya sidor av Min faders hus – i min utgåva fram till och med sidan 116 (slutar med ”i september skall han börja tjänstgöra igen”). Vi kan väl satsa på att vara färdiga på torsdag.

Vem vill ta upp tråden och skriva en reflektion på torsdag?

About Judith Fagrell

Präst i Ardala församling utanför Skara. Döpt, konfirmerad och prästvigd i Skara domkyrka. Ordförande i föreningen tidskriften Evangelium. Kan prata i timmar om kompostering, engelska rosor och spadgrävningens terapeutiska egenskaper.
This entry was posted in Evangelium. Bookmark the permalink.

Comments are closed.