Signade jul

Snart övergår kvällen i natt, natten i gryning och vidare i dag. Med det inleder vi den stora julhelgen, Kristi födelses fest. Festen firas över hela jorden, av miljoner och åter miljoner kristna; fattiga och rika, höga och låga, gamla och unga. Här råder nämligen ingen skillnad på människor. Alla är vi ett i Kristus.

Kristi födelses fest visar oss hur Gud tar sig an sitt folk: underifrån. Underifrån kommer han som är fridens furste. Underifrån, långt borta från det som talar högt, långt borta från högmodet, långt borta från det som endast söker sitt eget. Gud tar sig an sitt folk efter sitt löfte, och träder in i världen underifrån. På detta sätt lär han oss också att vi skall leva. Underifrån, med blicken riktad mot evigheten. Underifrån, i ödmjukhet och i bön om Guds Andes ledning. Även denna jul får Kyrkan stanna upp inför Guds perspektiv och söka göra det till sitt – underifrån. Undret som sker i julnatten är för stort för att förstå. O kom låt oss tillbedja.

O makalösa stjärna, som brinner klar och stor! O skjul, som har fått värna en nyfödd och hans mor!

Eländigt och förfallet, av lera och av strå, halvt utan tak är stallet, som stjärnan lyser på. 

Kring krubbans enkla låda står glansen silverblond. Vad natten lät oss skåda, är över allt förstånd! 

Ur ”Den heliga natten” av Hjalmar Gullberg

Jag önskar dig en välsignad jul, genomsyrad av Guds frid.

 

 

About Judith Fagrell

Präst i Ardala församling utanför Skara. Döpt, konfirmerad och prästvigd i Skara domkyrka. Ordförande i föreningen tidskriften Evangelium. Kan prata i timmar om kompostering, engelska rosor och spadgrävningens terapeutiska egenskaper.
This entry was posted in Evangelium. Bookmark the permalink.

Comments are closed.