Svenska kyrkan inte kyrka, tycker katoliker

erikskulptur1-halsingland-400
Helgonfigur föreställande Sankt Erik, omkring år 1500 för Bollnäs kyrka som då löd under påven.

Svenska kyrkan försöker ta monopol på historien, skriver elva katolska forskare i en debattartikel i tidningen Dagen. Det är en allvarlig anklagelse och den kommer från tunga namn – kanske Sveriges mest kända katoliker är med på listan av undertecknare.

Anklagelsen är ju inte på något sätt ny. Det är själva grundbeefen mellan Katolska kyrkan och Svenska kyrkan som vi har att göra med här, den som ligger till grund för katolikernas vägran att dela nattvard med oss lutheraner, och man kan ju förstå dem: om Luther inte tyckte att påven ledde kyrkan rätt, hur kan de som tycker att påven leder kyrkan rätt acceptera en kyrka som kallar sig luthersk? Annorlunda uttryckt; startade Svenska kyrkan med reformationen eller med den första person i landet som blev döpt?

Debattartikeln diskuterar 850-årsjubileet i Uppsala stift och firandet där som uppmärksammar den nytillträdda ärkebiskopen i Svenska kyrkan Antje Jackelén som den senaste i raden av ärkebiskopar sedan cisterciensmunken Stefan av Alvastra, som 1164 blev den första katolska ärkebiskopen i Uppsala. ”Devisen sänder en konstig signal genom att den ger sken av en sömlös historisk kontinuitet från Stefan till Antje”, skriver katolikerna i artikeln, men ”någon sådan kontinuitet finns inte. Jackelén är ju inte Uppsalas nya katolska ärkebiskop”.

I jubileumsmässan vid påve­stenen i Gamla Uppsala den 23 augusti sa ärkebiskop Antje Jackelén: ”För 850 år sedan vigdes munken Stefan till vår förs­ta ärkebiskop”. Frågan inställer sig oundvikligen: Vilka är dessa ”vi” som säger ”vår” om munken Stefan som vigdes till katolsk ärkebiskop 1164? Katolikerna i Sverige? Medlemmarna i Svenska kyrkan? Alla som bor i Sverige, även om de tillhör en annan kyrka eller en annan religion? Här visar sig i blixtbelysning problemet med den lutherska folkkyrkans monopoliserande tankereflexer som leder till ett osynliggörande av de andra trossamfunden och deras historia.

Vad de elva katolikerna egentligen säger är att Antje Jackelén inte är någon ärkebiskop. Och att Svenska kyrkan inte är någon kyrka, möjligen en kristen förening. Det är ett polemiskt debattinlägg som heter duga – av nästan luthersk kaliber.

Vad jag kan se så är det två frågor i detta. Dels frågan om Svenska kyrkans katolska identitet, som också inom SvK är en stötesten men som ju faktiskt ingår i den trosbekännelse som konfirmanderna lär sig rabbla och i själva den idé som viger teologer till präster i apostolisk succession. För de hög- och gammelkyrkliga inom Svenska kyrkan (i brist på bättre etiketter använder jag fortfarande dessa lite förlegade och trubbiga begrepp, kom gärna med bättre förslag) är den katolska grunden en sorts stamcell. Det är för dessa av essentiell betydelse att Svenska kyrkan inte är en kristen sammanslutning som bygger ”bara” på Bibeln och de andra bekännelseskrifterna, utan är en länk i en historisk kedja som leder tillbaka till Jesus själv.

Svenska kyrkan anser sig stå på apostolisk grund. Detta vet förstås de elva undertecknarna mycket väl, och deras inlägg är alltså en provokation för att få igång en diskussion. Det är en ecklesiologisk fråga som kan bli starten på ett spännande samtal mellan RKK och SvK efter statskyrkan, om debatten hanteras rätt.

Den andra frågan är hur landets katolska historia kommer fram i 850-årsjubileet. Det är en kulturkritisk fråga och en fråga om intellektuell hederlighet. Jag har sett utställningen Himlen är här i Uppsala domkyrka och måste erkänna att jag inte alls tänkte på någon ”obruten kontinuitet och enhet mellan kyrka, kultur och nationalstat under 850 års historia”, som de katolska forskarna tycker sig se.

Utställningen innehåller ett stort antal mycket sevärda föremål och rekommenderas därför varmt. Men flera av de texter som förklarar de utställda föremålen präglas av ett lutherskt tolknings­företräde med nationalkyrkliga förtecken.

Självklart har jag svenskkyrkliga blinda fläckar här och jag böjer mig för undertecknarnas stora kunnande, men inte heller de är precis opartiska. Det väsentliga är ansatsen till kritisk diskussion om Svenska kyrkans kulturarbete och den uppskattar jag. Det är precis det som all kulturverksamhet behöver. Och det tror jag – hoppas jag – att Uppsala domkyrka som ligger bakom utställningen tycker också. Därför ska det bli intressant att se deras svar.

Uppdatering: Fotnoten på tidskriften Signums blogg är inte ointressant. Tydligen har Dagens Nyheter erbjudits debattartikeln men tackat nej för att en annan kyrkoartikel låg i pipelinen – där svenskkyrkliga biskopen Åke Bonnier skriver om hur Svenska kyrkan i år firar sitt 1000-årsjubileum på grund av utnämningen år 1014 av den katolske biskopen Thurgot som första biskop i Skara stift…

About Sofia Lilly Jönsson

Musikvetare och kulturskribent i Stockholm, chefredaktör och ansvarig utgivare för Evangelium. Döptes en månad gammal, förstod varför trettio år senare.
This entry was posted in Evangelium kommenterar. Bookmark the permalink.

12 Responses to Svenska kyrkan inte kyrka, tycker katoliker

 1. Jonas Nilsson says:

  Värdefull blogg, särskilt med den kulturkritiska aspekten. Noteringarna av kommentarerna kring Uppsala domkyrkas utställning – de självkritiska – är ju ett svenskkyrkligt plus. En sanningsfråga är givet i vilken mening som dagens Romerska kyrka kan mena sig göra större anspråk på den medeltida i Norden för att man inte har en kvinnlig ärkebiskop? Å ena sidan uppvaktar man Antje och hennes teologi (Blückerts Understreckare markerade inte precis någon distans), å andra sidan kör man in en kil i ett kontinuitetsanspråk som ligger på en politisk nivå. Och vart tog det faktiskt utförda ekumeniska arbetet vägen? Ägaranspråksfrågorna är så allvarliga att man kan fråga om man/de försöker stjäla tillbaks något man inte betalat för? Vilka kyrkor och kloster kan man mena att man betalade för utifrån?
  Det allra mest intressanta förefaller man alldeles glömma (?): är den romerska unika gemenskapen vår äldsta kristna? Det var väl Sigfrid som döpte, den brittiske? Att det var en kamp om vem som skulle bli, och varför, det skrev man ju själv om i senaste (?) Signum. Ja, Rom kom att inta en (huvud) del av helhetsbilden men de var aldrig ensamma som de framträder idag. 1014 var vi inte skilda från Novgorod. Vi har och har haft kulturintressen i fler riktningar än enbart söderut. Jag tror att det är en inte oväsentlig del av bakgrunden till reformationen. Följ det kyrkogeografiska området nedåt Balkan och fundera. Idag är det väl annars Bildt som driver dem hårdast?! Känns lite tråkigt att behöva rota i saker som dessa men tyvärr tror jag att de är relevanta.

  • Sofia Lilly Jönsson says:

   Du har många bra poänger. Ja, Svenska kyrkan borde kanske överlåta skötseln av de äldre kyrkorna och deras artefakter på katolikerna, med den myndighetsutövning och myndighetskontakt som kommer med på köpet? Det vore väl en spännande peripeti.

   • Jonas Nilsson says:

    Nja, jag undrade alltså om där finns någon rätt i det tänket men visst skulle det avlasta rent ekonomiskt…

 2. Mikael Nordin says:

  Rubriksättningen var väl lite väl drastisk!
  Författarna till artikeln skrev inte att Svenska kyrkan inte är en kyrka.
  De problematiserade Svenska kyrkans anspråk på att ha en slags patent på kyrkohistorien.

  • Sofia Lilly Jönsson says:

   Mja, jag kan ju inte gärna skriva samma rubrik och text som dem. Det är här är min tolkning, och den är väl inte så värst kontroversiell: de skriver ju rent ut att det inte finns någon kontinuitet mellan Stefan och Antje. Den kontinuiteten är vad som konstituerar en kyrka enligt romersk kyrkosyn. Åtminstone är det så jag har förstått det. Men jag ser fram emot många fler inlägg i den debatten!

 3. Alma-Lena says:

  Intressant , jag läste precis som du när jag läste i Dagen och skrev också en fråga till artikelförfattarna i kommentarsfältet om de anser oss protestanter som avfällig sekt fortfarande. Som så ofta bemödar sig inte debattartikelförfattare med att svara så jag vet inte om de menade så elelr om det bara var övertolkat från min sida.

  Jonas Nilsson har också en mycket intressant tanke om att vi också kunde tillhört Novgorod. Olof Skötkonungs dotter Anna av Novgorod (Ingegerd som flicka) dog 1050 och hon är bara ett av många bevis för att Rysk-ortodoxa kyrkan har ungefär lika mycket rätt till svensk medeltida kyrkohistoria som Rom idag. Hela debatten syns något onödig. Men jag tycker det är relevant att påminna om att vi en gång ansåg oss vara katoliker i ca 500 år innan vi blev lutheraner i Sverige.

  Kul är också din idé om att Rom ska ta över ansvaret för medeltida kyrkobyggnader och artefakter…eller ska patriarken i Novgorod göra det? Ska de kanske dela på kostnaden med SvK enligt de principer som råder vid vissa kristna heliga platser i Israel och Palestina?

  • Alma-Lena says:

   Glömde: naturligtvis skulle anglikanska kyrkan bjudas in, de räknas väl ha apostolisk succession ingen kvinnlig ÄB där. Som Jonas påpekade så är ju det troligaste att de första kristna på nuvarande västsvensk mark var britter medan de här i norr kom från Novgorod. Enligt Jan-Arvid Hellström kom britterna före Ansgar. Och med Ansgar kommer ju Hamburgstiftet in och nuvarande tyska kyrkan och hur mycket har inte de bidragit med både före och efter reformationen. Det blir måhända många sköna slantar till kyrkans kärnverksamheter om alla dessa utrikiska kyrkor ska ta hand om våra prylar.

 4. Sofia Lilly Jönsson says:

  Svar till Jonas: Jag förde alltså resonemanget vidare: om katolska kyrkan menar sig vara den rätta huvudmannen för kyrkan i Sverige före reformationen, är den då villig att ta på sig förvaltarskapet? Göra som en katolik på nätet som jag läste som tyckte att SvK skulle ”lämna tillbaka våra reliker”? Jag menar, det är en öppen fråga, rätt många i Svenska kyrkan skulle nog gladeligen lämna det ifrån sig.

  • Alma-Lena says:

   Precis! Om tyska, ryska, anglikanska och RKK- pengar tar hand om de gamla fastigheterna och stöldbegärliga föremålen frigörs ju enorma resurser för SvK.

 5. Klaus Seigel says:

  Det vi kallar Svenska Kyrkan och Katolska kyrkan har väl gemensamma rötter, en gemensam stam och så en uppdelning i olika grenar i ett och samma träd. Skulle någon av dessa grenar vara mer sann än någon annan gren?

 6. Sara-Lisa Engström says:

  Tack för trevlig ” stege” . Med vänlig hälsning, Sara-LIsa

Lämna ett svar till Alma-Lena Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>